Pregabalin

Pregabalin är ett läkemedel som är mycket effektivt vid behandling av olika grader av neuropatisk smärta. Det är en FDA-godkänd tablett, som är populärt känd under varumärket Lyrica. Det kan användas på lång sikt med små eller inga negativa effekter.

Vad är pregabalinmedicin och hur fungerar det?

Pregabalin, ett FDA-godkänt läkemedel, är godkänt för behandling av nervsmärta, fibromyalgi och generaliserat ångestsyndrom. Teva pregabalin, Lyrica och Lecaent, Alzain, Rewisca är alla märken för detta läkemedel. Det är medlem i medicinklassen för gabapentinoid och kan ko

Läs mеr