Köpa Etizolam på nätet

 

Så, det första är först: vad är Etizolam? Det är en av de mindre kända medicinerna som tillhör bensodiazepinfamiljen. Bensodiazepiner upptäcktes först av Leo Sternbach på 50-talet och godkändes för användning på 60-talet. Denna medicin kallas även street Valium på svenska och sägs vara 10 gånger starkare än diazepam.


Vad är Etizolam?

De tillverkades ursprungligen av Hoffman-La Roche, och många varianter har gjorts tillgängliga runt om i världen sedan dess. Etizolam godkändes för användning vid behandling av ångest och sömnlöshet 1983. Vi kommer snart att gå in på mer detaljer. Läkemedels- och hälsovårdsmyndigheten har godkänt den för användning. Det är också tillgängligt på recept via National Health Service. Den är klass C-kontrollerad i Sverige och export från Indien har varit förbjuden sedan dess. Vi har gjort det möjligt för dig att köpa Etizolam på svenska, utan att behöva få ett recept från din husläkare. Våra Etizolam-säljare finns i Sverige. Det betyder att du kan köpa din medicin utan att gå till ett apotek och ändå få det snabbt.

Vilka tillstånd används Etizolam för?

Vad används Etizolam för att behandla? Det används främst för att behandla ångestsyndrom och sömnlöshet, som vi redan har nämnt. Ångestsyndrom kan inkludera panikångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och social ångest. Om du har något av dessa symtom kan du lida av ett ångestsyndrom.

 • Ångest som är okontrollerbar
 • Det finns många saker att oroa sig för
 • När ett problem är löst, oroa dig inte för det.
 • Det känns som att du är på väg att bevittna något hemskt
 • Sociala situationer kan vara skrämmande

Du känner att du kommer att dö av panikattacker eller att dina luftvägar är blockerade.
Dessa är inte alla symtom. Vissa människor kan uppleva vissa symtom mer än andra. Alla är unika. Ångestsyndrom syftar inte på att vara orolig eller stressad över något, men de kan ha en negativ effekt på din förmåga att fungera varje dag.

Etizolam kan också användas för att behandla sömnlöshet när andra mediciner, såsom antihistaminer eller receptfria läkemedel, har misslyckats. Det finns tre typer av sömnlöshet: övergående, sömnbevarande och sömnlöshet. Akuta eller kroniska, de kan pågå i tre månader eller mindre medan kroniska kan vara mer än tre månader. Sömnlöshet måste upplevas minst tre dagar i följd i veckan för att kvalificera sig som en sömnstörning. Sömnlöshet kan definieras som svårigheter att somna. Underhåll av sömn är när du inte kan somna om på natten eller vaknar för tidigt. Övergående sömnlöshet hänvisar till sömnproblem orsakade av jetlag, skiftarbete eller andra faktorer. Stress, depression, stressrelaterade mentala tillstånd eller miljön (såsom ett för högljutt eller för kallt rum, för mycket nikotin eller koffein) kan alla bidra till sömnlöshet. Även om det är den svåraste typen av sömnlöshet att behandla, är det också den vanligaste. Om du har följande symtom kan du lida av sömnlöshet:

 • Det är svårt att somna
 • Vakna hela natten
 • Vaknar varje morgon och kan inte somna om
 • För tidigt att gå upp
 • Trötthet under dagen
 • Trots att jag känner mig trött kan jag inte sova.
 • Känner mig stressad och irriterad
 • Koncentration är svårt

Du kan hitta effektiva behandlingsalternativ för ångest och sömnstörningar på vårt onlineapotek.

Vad är arbetsprincipen för Etizolam tabletter?

Etizolam är ett tienotriazolodiazepin vilket betyder att det är en bensodiazepinanalog. Det fungerar på samma sätt som andra bensodiazepiner som Xanax och Valium. Det riktar sig mot det centrala nervsystemet och fungerar som en agonist för hjärnans gamma-aminosmörsyror (GABA). Hjärnan, ryggmärgen och nervcellerna (även kända som nervceller) utgör det centrala nervsystemet. De förbinder det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Signalsubstanserna är kemikalier som reglerar elektrisk aktivitet. De kan antingen vara exciterande eller hämmande. Cellkroppen av neuroner har en lång process. Det börjar vid ett axon, där elektriska signaler färdas ner till axonet. De ansluter sedan till andra neuroner genom ett mikroskopiskt gap som kallas en synaps. GABA-receptorer, som är de viktigaste hämmande receptorerna i hjärnan, finns vid synapsen. GABA-receptorer består av 5 subenheter med 2 bindningsställen vardera. Etizolam, den aktiva kemikalien, binder till receptorer. När detta händer producerar och utsöndrar receptorer GABA. GABA är ett hypnotiskt läkemedel med ångestdämpande och hypnotiska egenskaper. Det minskar vissa hjärnsignaler, vilket leder till avslappning och sedering. GABA hjälper dig att somna och det kan också hjälpa dig att sova hela natten.

Hur länge håller Etizolam?

Etizolam absorberas snabbt av mag-tarmsystemet (GI) och har en biotillgänglighet på mer än 90 %. Detta innebär att mindre 10 % av de aktiva ingredienserna går förlorade under första-passage-metabolismen, när de passerar från magen till hjärnan. Etizolams starttid kommer att variera beroende på din ämnesomsättning och kroppsmassaindex (BMI). Det börjar verka snabbt och når sin maximala plasmakoncentration på ungefär en timme. Det har en genomsnittlig halveringstid för eliminering på 3 och 1/2 timme, medan dess metaboliter har en genomsnittlig eliminationshalveringstid på 8 timmar. Det är särskilt användbart för generaliserad ångest eller sömnlöshet på grund av dess långa verkan.

Etizolam dos för sömn

Individer kommer att ha olika doser. Det beror på många faktorer som om du lider av kronisk eller akut sömnlöshet och hur allvarligt ditt tillstånd är. Om du tar Etizolam 0,25 mg för kroniska tillstånd är detta den rekommenderade startdosen. Du bör börja med lägsta möjliga dos. Denna typ av medicin kan öka din tolerans. Om detta händer kan du behöva öka dosen för att göra läkemedlet mer effektivt. Etizolam kommer i tabletter i doser på 0,25 mg till 2 mg. Det rekommenderas att du tar medicinen minst en timme innan du går och lägger dig om du tar den mot sömnlöshet. Du bör svälja tabletten hel med ett glas vatten. Krossa inte tabletterna eller tugga dem eftersom det kan göra att medicinen kommer in i ditt system för snabbt, vilket kan vara farligt. Du bör ta läkemedlet om du upplever ångestsymtom, till exempel en panikattack eller om du känner att du upplever andra symtom. Du bör ta din första dos så snart du vaknar. Om du tar det för kronisk ångest, fortsätt att ta det hela dagen. För att förhindra överskott från att byggas upp är det viktigt att fördela dina doser jämnt över dagen. På grund av dess beroendeframkallande egenskaper och ökade tolerans bör Etizolam endast användas för korttidsbehandling. För att minska det fysiska beroendet bör du inte ta Etizolam i mer än 3 dagar i veckan. Fördela dagarna jämnt över hela veckan.

Etizolam biverkningar

Det är viktigt att veta om eventuella biverkningar innan du köper Etizolam online. De är sällsynta och går vanligtvis över av sig själva. Det här är några av de vanligaste biverkningarna som Etizolam orsakar:

 • Dagen efter känner man sig dåsig
 • Illamående eller kräkningar
 • Torr mun
 • Suddig syn

De flesta av biverkningarna som anges ovan kommer att försvinna av sig själva. Du kan be din läkare att skriva ut ett antihistamin om du känner dig illamående. Sällan orsakar biverkningar allvarliga problem. Du bör omedelbart sluta ta medicinen om du har något av dessa symtom.

 • Hallucinationer
 • Illusioner
 • Glöm inte saker
 • Svårigheter att andas

Anafylaktisk chock, även känd som anafylaktisk chock, är en sällsynt form av allvarlig allergisk reaktion. Anafylaktisk chock kan orsaka svullnad av läppar, ansikte, hals och luftvägar, andningssvårigheter och utslag. Anafylaxi kan vara en allvarlig medicinsk nödsituation. Du bör omedelbart söka läkarvård om du har symtom. Tala med din läkare om du någonsin har haft anafylaxi eller använt en epi-penna. Innan du tar Etizolam.

Vem bör undvika Etizolam

De flesta personer över 18 år kan ta Etizolam. Vissa människor borde inte ta det. Tala med din läkare om något av dessa tillstånd gäller dig innan du tar Etizolam.

 • Ingredienserna är inte lämpliga för dig
 • Har du tidigare behandlats för missbruk?
 • Om du har allvarliga njur- eller leverproblem
 • Obstruktiv sömnapné är ett tillstånd som gör att du vaknar ofta.
 • Myasthenia gravis är vad du har
 • Du är antingen gravid eller ammar

Många människor frågar oss ”Är Etizolam beroendeframkallande?” Det är beroendeframkallande och har måttlig beroendepotential. Det är viktigt att använda det så snart som möjligt och vara försiktig när du tar det. Om du har använt Etizolam längre än rekommenderat, här är några sätt att sluta ta det. Du kan minska eller undvika obehagliga abstinensbesvär genom att gradvis minska din dosering under några dagar. Fortsätt sedan denna process tills läkemedlet är helt borta.

Etizolam 1 mg vs Xanax

Xanax och Etizolam har liknande egenskaper. Den förra har dock en mer kraftfull verkningsmekanism så du måste ta en lägre dos för att få samma effekter. Det har en längre varaktighet än andra bensodiazepiner som Valium. Även om Etizolam kanske är mindre känt än Valium, gör det det inte sämre. Den är faktiskt mer kraftfull än den andra, och kan därför anses vara överlägsen eftersom den är mer effektiv. Varje medicinering måste vara säker och har testats omfattande under många år.

Lär dig mer om Etizolam för att behandla sömnlöshet

Etizolam kan användas för att hantera kronisk och akut sömnlöshet. Kvaliteten på ditt liv kan påverkas allvarligt av sömnlöshet. Mediciner kan hjälpa dig att få ditt liv på rätt spår igen. Din dygnsrytm, även känd som din sömn-vakna cykel eller din dygnsrytm, kan störas, vilket kan påverka hormonerna som melatonin, som reglerar din vanliga cykel. En god natts sömn är avgörande för att din kropp och själ ska vila och återhämta sig. Detta är också viktigt för din allmänna hälsa. Köp billiga Etizolam online och ta kontroll över ditt liv för att förbättra din hälsa.

Funderar du på att köpa Etizolam svenska?

Det finns ett antal alternativ för sömnmedicin som du antingen kan få från din husläkare eller receptfritt. Vi vet att det ibland inte är möjligt att boka tid på grund av tidsbrist, förlägenhet eller pinsamhet. Det finns ingen anledning att lida i det tysta. Om du hittar ett ångestdämpande läkemedel som fungerar bra för dig bör du kunna köpa det. Du kan söka efter termen ”Etizolam till salu” på Google eller beställa den från vår hemsida. För att köpa